TOMATO CROP TRACKING: teeltkompas voor teler, adviseur en afzetorganisatie

Wekelijks inzicht te kunnen hebben in gewasmetingen en gewasprestaties is absoluut noodzakelijk om het gewas goed te kunnen beoordelen en teeltbeslissingen hierop af te kunnen stemmen. Uw teeltadviseur kan zich goed voorbereiden en uw gewas toch wekelijks op afstand volgen, ook als de bezoeken minder frequent plaatsvinden.

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Teeltgegevens

U kunt wekelijks gegevens over energieverbruik, waterhuishouding, kasklimaat, gewasstand (meerdere meetvelden zijn mogelijk per locatie) en productie vastleggen. Daarnaast is het mogelijk om gegevens van verschillende locaties centraal te verzamelen, te analyseren en eventueel te vergelijken.

De functionaliteit van DeliGrow Crop Tracking:

  • Het systeem draait op de lokale computer of via internet (wat u wenst).
  • Communicatie verloopt snel met een veel veiliger protocol dan e-mail. Het internet wordt alleen gebruikt voor de uitwisseling van data, zodat u niet continu on-line hoeft te zijn.
  • Data in grafiek.
  • Alle berekeningen worden door het programma gedaan.
  • Automatische externe Backup.
  • Uitwisselen van data met uw teeltadviseur

Kengetallen

Teeltgegevens worden voor u automatisch omgezet in bruikbare kengetallen, waardoor u de gewasstand kunt beoordelen en afwijkingen kunt signaleren. Tendenzen kunt u volgen in flexibel in te stellen grafieken.