Gewassturing en plantevenwicht

 Een goed rendement van de tomatenteelt staat of valt met het nemen van de juiste dagelijkse teeltbeslissingen en teeltstrategie. Ieder jaar is anders, iedere dag is bijna anders. Op basis van uw gewasmetingen geeft ons systeem inzicht in de positie van de plant ten opzichte van het evenwicht.

De module geeft de bandbreedtes aan, waar tussen de waarden zich bevinden.

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Onze database wordt voortdurend bijgehouden en is gebaseerd op jarenlange ervaring in de tomatenteelt. Heeft u belangstelling voor een nadere toelichting ? Voor meer informatie verwijzen wij naar Peter Stradiot, InnoGreen.

Voor iedere teler en telersvereniging de beste prijs/kwaliteitsverhouding !